Stretnutie starostky MČ Bratislava-Staré Mesto a Iniciatívy na zachovanie trhoviska

Dňa 16.5.2014 sme sa za Iniciatívu na zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave stretli so starostkou mestskej časti Staré Mesto Táňou Rosovou.

Stretnutie sa uskutočnilo priamo na trhovisku a bolo iniciované pani starostkou bezprostredne po tom, ako sme jej adresovali občianskú výzvu, v ktorej apelujeme na zachovanie trhoviska a odvrátenie roky trvajúcej neistoty jeho fungovania.

Predmetom nášho stretnutia bolo prediskutovanie zachovania trhoviska na súčasnom mieste a pre prípad, že nedôjde k dohode s majiteľmi pozemku, sme prediskutovali aj iné možnosti premiestnenia trhoviska do blizkeho okolia. Zachovanie trhoviska v pôvodných priestoroch by nenarušilo jeho chod ani rokmi budovanú atmosféru v nadväznosti na ďalšie, v okolí fungujúce služby a vybudované zázemie, preto považujeme túto možnosť za najprioritnejšiu. Prešli sme si ďalšie možné lokality v blízkosti pre umiestnenie trhoviska pre prípad nenájdenia dohody so súčasnými vlastníkmi trhoviska. Prezreli sme si priestory vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Kýčerského ul., v ktorých sídlia komunálne služby (areál VEPOS) a priestory pri Slovenskom rozhlase. Obe riešenia si pre ich realizáciu vyžadujú analýzu možností riešenia a s tým spojené ďalšie rokovania. Uvedomujeme si, že akékoľvek riešenie si vyžaduje výraznú zaangažovanosť mestskej časti Bratislava – Staré mesto a úzku kooperáciu s hlavným mestom a vlastníkmi pozemku. Starostka Rosová vyjadrila podporu dôležitosti zachovania trhoviska na súčasnom mieste a prisľubila iniciovanie ďalších krokov vedúcich k odvráteniu jeho zániku a k riešeniu súčasnej neúnosnej situácie dlhodobo pretrvávajúceho stavu ohrozenia.

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

 

foto: scan článku / Bratislavský kuriér / 28.5.2014

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s