Revitalizačný happening na trhovisku

Trhovisko na Žilinskej ulici v Bratislave je viac ako 40 rokov kľúčovou súčasťou života štvrte. Každodennosť potvrdzuje, že plní funkciu centrálneho miesta, napĺňa ideu demokratického verejného priestoru, spája ľudí. Už niekoľko rokov mu však hrozí zánik, pretože stojí na súkromnom pozemku, na ktorom je plánovaná výstavba.

Napriek súkromnému vlastníctvu už desaťročia plní trhovisko nezastupiteľnú verejnú funkciu a preto si myslíme, že ako verejnosť by sme mali prejaviť, že nám na ňom záleží a prispieť k jeho zachovaniu skôr, ako bude neskoro. Po dohode s majiteľom pozemku chceme revitalizovať priečelie z ulice Žilinská spôsobom, ktorý následne umožní testovanie verejných funkcií tejto plochy.  

Aktuálny stav:

priecelie_1-side

ZÁMER

  • po celej šírke plochy priečelia osadíme OSB dosky a ich natretím tabuľovou farbou (v zelenom odtieni) vytvoríme nadrozmernú veľkoplošnú tabuľu
  • na okraj tabule umiestnime nápis TRHOVISKO ŽILINSKÁ – MIESTO STRETNUTÍ
  • spodnu časť a bočné časti očistíme a nanovo pretrieme pôvodnou farbou
  • na bočných stranách osadíme novú tabuľu pre Drevenú dedinu, autentickú viechu, ktorá je súčasťou trhoviska. Taktiež pribudne mapa štvrte – všetko s jednotným vizuálom.

Tabuľa môže slúžiť na rôzne účely, či už pôjde o zaznaćenie aktuálnej ponuky trhu, zanechanie odkazov, vyjadrenie postoja, realizáciu workshopov pre deti, výstavu fotografií – vždy na základe koordinovaného programu, tak aby bola jej plocha využívaná.

Veríme tiež, že sa nám podarí presadiť zrušenie niekoľkých parkovacích miest pozdĺž priečelia a osadiť tam cyklostojany. Podávame zároveň podnet na zamedzenie prejazdu automobilov Kýčerského ulicou pri trhovisku, tak aby prestali byť v tomto priestore nakupujúci a stretávajúci sa ľudia ohrozovaní autami a zároveň ostal zachovaný prístup predajcov pre vykladanie tovaru.

Pre pomoc s realizáciou zámeru sme oslovili grafického dizajnéra Petra Lišku. Za návrh vytvorenia „megatabule“, ktorá formou redukcie upozorňuje na situáciu s trhoviskom a postoj obyvateľov štvrte ďakujeme architektovi Alešovi Šedivcovi. Obaja sú pravidelní návštevníci trhoviska a obyvatelia štvrte.

Revitalizáciu priečelia môžete podporiť finančným príspevkom. AK NÁS CHCETE PODPORIŤ NAVŠTÍVTE  https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1513

I vďaka malému príspevku od Vás sa môžeme pohnúť ďalej. Ďakujeme!

 

Vývoj situácie

V apríli 2014 Iniciatíva oslovila starostku mestskej časti Staré mesto prostredníctvom písomnej výzvy, v ktorej sme jej ponúkli nielen návrhy konkrétnych riešení smerujúcich k udržaniu trhoviska na pôvodnom mieste, resp. v najbližšom okolí, ale i blízku spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa. Výzva bola zaslaná aj primátorovi, mestským a miestnym poslancom na vedomie.

V máji sa uskutočnilo stretnutie so starostkou priamo na trhovisku, pričom starostka vyjadrila podporu dôležitosti zachovania trhoviskana súčasnom mieste a prisľubila iniciovanie ďalších krokov vedúcich k odvráteniu jeho zániku a k riešeniu súčasnej neúnosnej situácie dlhodobo pretrvávajúceho stavu ohrozenia.

V júni prebehlo stretnutie na Miestnom úrade MČ Staré mesto, ktorého sa účastnil spolumajiteľ pozemkov a správca trhoviska pán Bohumil Krist. Ten sa vyjadril, že v prípade, ak do konca roka 2014 nenájdu investora na plánovanú výstavbu, trhovisko zachová a stavať nebude. Zástupcovia samosprávy preto na stretnutí navrhli, že v takom prípade je mestská časť ochotná investovať do skvalitnenia priestoru a mobiliáru trhoviska a trhovisko prevádzkovať. Podmienkou je, aby dostala MČ trhovisko do prenájmu aspoň na obdobie 10 – 15 rokov, k čomu pán Krist nezaujal konkrétne stanovisko, ale o veci je ochotný do budúcna rokovať.

Pre zástupcov iniciatívy je prioritné naďalej konkrétnymi aktivitami upozorňovať na doležitosť zachovania trhoviska na súčasnom mieste a na jeho význam pre štvrť a jej obyvateľov a aktívne participovať na vývoji situácie.

 

Iniciatíva za zachovanie trhoviska

V Bratislave, 22.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s