Stavba namiesto trhu?

Časopis Trend zverejnil článok o pripravovanej výstavbe polyfunkčného domu na mieste Trhoviska na Žilinskej. Ide o informáciu v súvislosti so zmenou zámeru projektu polyfunkčného a parkovacieho domu. Ten získal už v roku 2011 územné rozhodnutie, ktoré bolo viackrát predĺžené.

Investor Park – Dom Žilinská s.r.o., zastúpený spoluvlastníkom pozemkov, na ktorých stojí trhovisko (Drevená dedina či predajna pečiva), požiadal pred rokom o zmenu územného rozhodnutia, konkrétne o „spojenie dvoch pôvodných objektov Polyfunkčného objektu a Parkovacieho domu do jedného konštrukčného a funkčného celku a zmenu podielov nadzemných podlažných plôch na bývanie a občiansku vybavenosť”.

Nevieme ako dlho bude trvať, kým investor získa všetky potrebné povolenia – môže to trvať nejakú dobu – ale o krehkosti existencie trhoviska vieme už roky. Aj preto vznikla občianska Iniciatíva za zachovanie trhoviska, upozorňujúca na jeho význam (nielen) pre štvrť.

O blížiacom sa zániku Iniciatíva za zachovanie trhoviska informovala už minulý rok na stránke https://trhoviskozilinska.wordpress.com, bezprostredne po stretnutí s investorom, na ktoré iniciatívu prizvala mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Jej zástupcovia následne v jednaní s mestskou časťou zdôraznili úsilie, ktoré sa neupriamuje len na zachovanie miesta predaja a kúpy ovocia a zeleniny v tomto priestore, teda na hlavnú funkciu trhoviska, ale aj na sociálny kontext.

Aj z tohto dôvodu je dôležité žiadať od samosprávy riešenie v podobe zachovania kontinuity presunom trhoviska do bezprostredneho okolia tak, aby neutrpeli trhovníci ani zvykové pole obyvateľov štvrte a návštevníkov trhoviska. Avšak len za predpokladu, že sa nenájde iné riešenie, ktoré by trhovisko na súčasnom mieste zachovalo a výstavbu odvrátilo.

Starosta Števčík a vicestarosta Boháč sľúbili nájsť také riešenie, ktoré by kontinuitu zachovalo. Dúfame, že už čoskoro nadobudne konkrétnu podobu.

 

Článok TREND: 27.06.2016 | Stavba namiesto trhu Žilinská sa mení – menej parkovania, viac bývaniaDaniel Suchý | © 2016 News and Media Holding 
Foto: vizualizácia polyfunkčného domu na mieste Trhoviska na Žilinskej / Zdroj: Park – Dom Žilinská, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s