Známe bratislavské trhovisko je opäť v ohrození!

Minulý týždeň sme poskytli rozhovor pre online médium Global News. Ak by ste mali záujem o úplné znenie nášho rozhovoru, uverejňujeme jeho zápis. Pýtala sa Eva Sládková, odpovedali Zuzana Ivašková a Soňa Párnická:

Aké kroky na záchranu trhu ste už vy aktivisti podnikli?

Keď sme sa v roku 2009 dozvedeli o možnom zániku trhoviska, okamžite sme začali hľadať cestu na jeho možnú záchranu. Začali sme zbierať informácie a zisťovať reálny stav. V roku 2010 vznikla petícia za zachovanie trhoviska, ktorej iniciátormi boli Soňa Párnická a Koloman Prónay, Renáta Mínová a ďalšie osobnosti. Individuálne občianske snahy a iniciatívy existujú od chvíle, kedy sa o zániku trhoviska začalo hovoriť. Dôležité pre nás bolo, aby tieto snahy neutíchli, ale pokračovali.

Združenie Local Act, pôsobiace v štvrti, v apríli 2014 znovu prebudilo občianske aktivity, ktoré pre stavebný proces na území trhoviska na výstavbu garážového domu na tomto mieste ľudí aj predajcov zneistili.

Vznikla Inciatíva za zachovanie trhoviska, oslovením rôznych ľudí a obyvateľov štvrte, ktorí sa v minulosti či v sučasnosti k potrebe jeho zachovania vyjadrovali, alebo pre jeho záchranu podnikali konkrétne kroky. Dôvodom vzniku spoločnej iniciatívy bolo dosiahnutie synergického efektu pri zdôrazňovaní významu trhoviska pre život v štvrti.

Radi by sme podotkli, že sa nepovažujeme za aktivistov, ale za aktívnych občanov, ktorým záleží na existencii autentických verejných priestorov v meste. Z pohľadu Iniciatívy trhovisko na Žilinskej neplní iba funkciu predaja a nákupu čerstvej zeleniny, ovocia či iných potravín. Za roky svojej existencie sa stalo centrálnou zónou štvrte, nenahraditeľným priestorom stretnutí a sociálnych kontaktov, fungujúcim verejným priestorom spájajúcim ľudí. Od začiatku bolo pre nás dôležité nebojovať “proti niečomu”, ale zasadzovať sa “za niečo” a ponúknuť konkrétne konštruktívne kroky.

Prvým krokom Iniciatívy bolo opätovné spustenie petície za zachovanie trhoviska, ktorú k dnešnému dňu podpísalo viac ako 4500 signatárov. Členovia združení v iniciatíve ďalej naformulovali občiansku výzvu (https://trhoviskozilinska.files.wordpress.com/2014/04/iniciativa-za-zachovanie-trhoviska-na-zilinskej-ulici_vyzva.pdf), ktorú adresovali vtedajšej starostke mestskej časti Bratislava – Staré mesto Tatiane Rosovej. Vo výzve sme ponúkli nielen návrhy konkrétnych riešení smerujúcich k udržaniu trhoviska na pôvodnom mieste, resp. v najbližšom okolí, ale i blízku spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa. Odvtedy sa uskutočnilo viacero stretnutí so zástupcami samosprávy aj s pánom Bohumilom Kristom, majiteľom pozemkov pod trhoviskom a zástupcom spoločnosti SOUK a.s., ktorá trh spravuje. Spolu so starostkou sme skúsili rozpracovať niektoré z variantov presunu, ktoré sme vo výzve navrhli. Zároveň sme aktívni v komunikácii atmosféry trhoviska prostredníctvom sociálnych sietí, kde má trhovisko svoju stránku, ktorú spravujeme (https://www.facebook.com/TrhoviskoZilinska/).

V septembri 2014 sa objavila nádej v podobe rozhodnutia majiteľa trhoviska investovať do výmeny stánkov. Bol to pre nás pozitívny signál vo vývoji situácie. Zároveň majiteľ deklaroval zachovanie trhoviska v nasledujúcom roku (pozn.: 2015), čo sme medializovali. Rozhodli sme sa “priložiť ruku k dielu” a so súhlasom majiteľa zrevitalizovať priečelie trhoviska, ktoré sme kvôli plánovanej výmene stánkov v zimných mesiacoch presunuli na jar 2015. Na aktivitu sme získali malé finančné prostriedky od obyvateľov štvrte a priaznivcov vďaka portálu ľudiaľuďom.sk.

Žiaľ k slúbenej výmene stánkov (a teda ani nami plánovanej revitalizácie priečelia) nedošlo, pričom sme sa v roku 2015 dozvedeli, že nový spoluvlastník pozemkov, Ľuboš Halák, konateľ spoločnosti Park-dom Žilinská s.r.o., požiadal mestskú časť o záväzné stanovisko k zmene investičnému zámeru výstavby polyfunkčného objektu na mieste trhoviska (investor získal už v roku 2011 územné rozhodnutie, ktoré bolo viackrát predĺžené). Ako zástupcovia iniciatívy sme boli mestskou časťou prizvaní k stretnutiu s investorom, ktorý nám projekt predstavil a oboznámil nás so zámerom výstavby, ktorá by mala začať akonáhle získajú všetky potrebné stanoviská a podklady. Bolo nám tak jasné, že sa treba sústrediť na variant presunu trhoviska do bezprostredného okolia a o veci komunikovať so samosprávou.

Dá sa stále podpísať pod petíciu za záchranu?

Pod petíciu je možné stále sa podpísať na stránke http://www.peticie.com/trhzilinska. Petíciu môžu záujemcovia aj vytlačiť (https://trhoviskozilinska.files.wordpress.com/2014/04/peticia_za_trhovisko_final.pdf)  a zbierať podpisy vo svojom okolí.

Ako sa k celej záležitosti stavia samospráva?

Koncom roka 2014 sa konali komunálne voľby a tak sme v roku 2015 museli opätovne nadviazať kontakt s novými predstaviteľmi samosprávy a tým nadviazať na spoluprácu začatú s predchádzajúcim vedením MČ. Oslovili sme nového starostu MČ Bratislava – Staré Mesto Radoslava Števčíka , ktorý mal zachovanie trhoviska medzi svojimi predvolebnými prioritami, do čoho sme vkladali istú nádej – minimálne v deklaratórnej rovine.

Po tom, ako bolo po sérii pokusov o nájdenie riešenia v podobe zachovania trhoviska jasné, že je veľký tlak, aby trhovisko ustúpilo výstavbe, apelovali sme na samosprávu v hľadaní riešenia v podobe zachovania kontinuity prípadným presunom trhoviska do bezprostredneho okolia, tak aby neutrpeli trhovníci ani zvykové pole obyvateľov štvrte a návštevníkov trhoviska. V tejto myšlienke ako jednej z možností, sme získali podporu starostu aj vicestarostu.

Pre MČ je dôležité zachovanie funkcie stabilného trhoviska na jej území. Je to spoločenská požiadavka a hlavne trhovisko je mestotvorný prvok. MČ hľada možnosti na riešenie tejto situácie a stále nie je úplne isté ako celá situácia s trhoviskom dopadne.

Zatiaľ vieme povedať iba toľko, že máme s MČ dohodu, že nás budú o podniknutých krokoch informovať. My dúfame, že s pozitívnymi správami.

Ako vidíte možnosti záchrany trhoviska? Čo ešte plánujete podniknúť?

Tu je dôležité zdôrazniť, že ako sa zachová samospráva aj majitelia je v tejto chvíli kľúčové. Trhovisko leží na súkromnom pozemku a je prevádzkované súkromnou spoloćnosťou, čo je fakt s ktorým sa nedá nič robiť a rozhodnutie majiteľa musíme rešpektovať. Samospráva by však mala podniknúť všetko, čo je v jej kompetenciách. Pre záchranu trhoviska je nutné angažovanie sa nielen občanov, ale aj samosprávy pre zabezpečenie dlhodobejšej perspektívy, potrebnej pre jeho zachovanie (hoc aj nie na pôvodnom mieste).

Kým ešte trhovisko funguje na svojom súčasnom mieste s vyše 40 ročnou históriou, chceli by sme zaznamenať jeho príbeh a atmosféru. V spolupráci s občianskými združeniami Local Act a OZ Reminiscencie, za ktorými stoja členovia našej iniciatívy, vzniká krátky dokument o trhovisku Žilinská v réžii Anky Gruskovej, filmárky a členky iniciatívy. Radi by sme financie, ktoré sme zozbierali na nerealizovanú revitalizáciu priečelia použili na túto myšlienku.

Zároveň začína tento rok vznikať z iniciatívy združenia Local Act publikácia o trhovisku, ktorej autorkou je členka iniciatívy, urbánna geografka Zuzana Ivašková. Vydanie je naplánované na jar budúceho roku, kedy by sme radi odporomovali aj dokument.

VŠETKY dôležité informácie o aktivitách iniciatívy, vývoji “kauzy” zrušenia trhoviska, fotky zachytávajúce atmosféru, komentáre priaznivcov atď. nájdu záujemcovia na našej stránke https://trhoviskozilinska.wordpress.com.

 

Odpovedali: Zuzana Ivašková, Soňa Párnická členky Iniciatívy za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici

Kontakt: Zuzana Ivašková, Local Act, 0908743705trhoviskozilinska@gmail.com,  Soňa Párnická, 0903846193, sona.parnicka@gmail.com

 

Foto: Trhovisko Žilinská, Zuzana Ivašková, 2015

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s