Staré Mesto sa bude starať o prevádzku trhoviska

“TRH NA ŽILINSKEJ ULICI SA PODARILO ZACHRÁNIŤ. Obľúbené miesto Bratislavčanov, ktorí si dlhé roky zvykli kupovať čerstvú zeleninu a ovocie zostane zachované. Technické služby Starého Mesta uzavreli nájomnú zmluvu a po novom sa budú starať o prevádzku trhoviska. Tešíme sa, že tradícia stretnutí na známom trhovisku bude pokračovať.” Túto správu zverejnila MČ Bratislava – Staré mesto na svojich sociálnych sieťach dňa 5.1.2017.

O blížiacom sa zániku sme ako Iniciatíva za zachovanie trhoviska informovali už minulý rok na našej stránke, bezprostredne po stretnutí s investorom plánovanej výstavby na mieste trhoviska, na ktoré iniciatívu prizvala mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Následne sme v jednaní s mestskou časťou zdôraznili úsilie, ktoré sa neupriamuje len na zachovanie miesta predaja a kúpy ovocia a zeleniny v tomto priestore, teda na hlavnú funkciu trhoviska, ale aj na sociálny kontext. Starosta Števčík vtedy sľúbil nájsť také riešenie, ktoré by kontinuitu zachovalo. V posledných mesiacoch sa MČ Bratislava – Staré Mesto chopila iniciatívy a našla spolu s majiteľom trhoviska riešenie spočívajúce v spolupráci, ktoré sme ako členovia iniciatívy považovali od začiatku za najlepší variant. Ďakujeme.

Niekoľko rokov úsilia prináša výsledky. Trh tak ostane v najbližších rokoch na svojom súčasnom mieste a podľa našich informácií ho čaká aj malá revitalizácia.

V utorok, 10. januára sa konala tlačová konferencia MČ Staré Mesto k záchrane trhoviska. Z o zdroja TASR uvádzame ďalšie informácie:

Stopercentná obchodná spoločnosť mestskej časti Technické služby Starého Mesta ešte koncom minulého roka podpísala s dovtedajším vlastníkom zmluvu na prenájom pozemku na štyri roky, s možnosťou jej predĺženia na ďalšie štyri roky. Obchodná spoločnosť zároveň podpísala nájomnú zmluvu s vlastníkom 74 trhových stolov a siedmich trhových stánkov na rovnakú dobu, aká je pri prenájme pozemku pod trhoviskom. Pripravujú sa tiež nájomné zmluvy s jednotlivými nájomcami trhových miest, ktorým končili nájomné zmluvy koncom roka 2016. Od tohto roka tak trhovisko spravujú Technické služby Starého Mesta, ktorých vyjde podľa Števčíka ročný prenájom pozemku na 12.000 eur a prenájom trhových stánkov a stolov na 24.000 eur. Trhovisko následne čaká menšia revitalizácia, jednotlivé trhové stoly a stánky by mali prejsť nevyhnutnou opravou a údržbou. Samospráva chce podľa Števčíka riešiť problém komplexnejšie, čo zahŕňa aj dopravnú obslužnosť a parkovanie.

Podľa plánov by mohla byť napr. zjednosmernená Kýčerského ulica v úseku práve od Žilinskej, čo by následne umožnilo vybudovanie parkovacích miest na dočasné parkovanie. Na to by zároveň mohlo slúžiť aj neďaleké parkovisko pri budove Ministerstva financií SR, ktoré je v správe mestskej časti. Dopravné zmeny, ako dopravné značenie a úprava komunikácií, by boli v réžii Starého Mesta a z jeho rozpočtu. Podľa Števčíka však nie je vylúčené, že by sa obchodná spoločnosť mestskej časti uchádzala o finančné príspevky a dotácie, napr. od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Práve takéto riešenie vníma vedenie mestskej časti ako najlepšie riešenie na aspoň dočasné zachránenie trhu na Žilinskej ulici tak, aby aj jeho typická atmosféra, ktorú tvorí miesto a ľudia, zostala zachovaná. „Stavať sa dá kdekoľvek, ale trhovisko s atmosférou nie je možné vytvoriť na zelenej lúke,” skonštatoval Števčík.

Zároveň si ale uvedomuje, že na definitívne vyriešenie problému trhoviska je potrebná kúpa alebo zámena predmetného pozemku. „Máme priestor na to, aby sme rokovali s vlastníkom pozemku o stálom riešení. Pokiaľ máme záujem o definitívne zachovanie trhu, bolo by vhodné, keby mestská časť alebo mesto získali vlastnícky vzťah k pozemku,” zdôraznil. Iniciovať chce preto stretnutie s primátorom mesta Ivom Nesrovnalom, keďže hlavné mesto už aj v minulosti viackrát pozemky zamieňalo. Števčík to odôvodňuje aj tým, že v tomto prípade je verejný záujem zrozumiteľný a jasne definovaný. „Ak sa nájde pozemok alebo prostriedky na jeho odkúpenie, urobím všetko pre to, aby sa tak stalo,” povedal starosta s tým, že si je ale vedomý toho, že konečné rozhodnutie bude na miestnych či mestských poslancoch. Starosta si zároveň nemyslí, že by mohol prípadné komplikácie narobiť vlastník menšieho pozemku, na ktorom sa nachádza niekoľko trhových stánkov a chodník. „Na jeho fungovanie a prevádzku nemá vplyv vzťah s vlastníkom menšieho pozemku,” myslí si Števčík.

Obchodná spoločnosť však podľa neho v súčasnosti rokuje aj s týmto vlastníkom, zatiaľ bez konkrétneho záveru. Problém nevidí starosta momentálne ani v tom, že na výstavbu bolo vydané platné územné rozhodnutie. Kladné stanovisko k nemu vydala aj mestská časť po tom, ako sa zmenil pôvodný zámer výstavby garážového domu na polyfunkčný dom, avšak s podmienkou zachovania trhu na prízemí budovy. „Na výstavbu je ale potrebné stavebné povolenie a do dnešného dňa o povolenie nikto nepožiadal. A požiadať môže len vtedy, ak preukáže vzťah k pozemku a ten majú Technické služby Staré Mesto. Nateraz je akékoľvek stavebné konanie, podľa môjho názoru, bezpredmetné,” povedal Števčík.

Riešenie dočasnej záchrany trhoviska na Žilinskej ulici vítajú aj aktivisti a obyvatelia z okolia, ktorí o jeho záchranu snažili niekoľko rokov. „Ľudia sa vytešujú a verím, že im to vydrží dlho. Čas ale ukáže,” uviedla staromestská poslankyňa Soňa Párnická. Poukázala pritom na to, že trh na Žilinskej ulici je posledným autentickým trhom, ktorý ostal v Starom Meste. Je tiež presvedčená, že ak by sa začalo s výstavbou predmetného polyfunkčného objektu, trhovníci by “poodchádzali a už by sa nikdy nevrátili.” Aktuálnu situáciu vítajú aj aktivisti z Iniciatívy za záchranu trhoviska Žilinská. „Sme príjemne prekvapení, že sa situácia takto vyvinula, že vlastník väčšinového pozemku sa rozhodol rezignovať na výstavbu a že uprednostnil takéto riešenie, ktoré považujeme za najvýhodnejšie pre všetkých,” uviedol člen iniciatívy Bohdan Smieška.

 

foto: Zuzana Ivašková

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s