Vychádza publikácia o trhovisku

TRHOVISKO NA ŽILINSKEJ ULICI – SKÚSENOSŤ MIESTA

Publikácia vychádza ako súčasť dlhodobo realizovaného procesu iniciatívy LOCAL ACT s názvom Dizajn každodennosti‚ prostredníctvom ktorého chceme prispieť k premýšľaniu o význame miesta v kontexte každodennej skúsenosti – vytvoriť impulzy a otvoriť priestor na ďalšie prístupy‚ ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a používateľov s miestami‚ kde sa odohráva ich každodennosť‚ a napomáhať tak formovaniu spoločnej mestskej skúsenosti.

Priblíženie skúsenosti trhoviska má napomôcť porozumieť tomu‚ čo utvára miesto‚ akým je trhovisko‚ akým spôsobom sa s ním ľudia identifikujú a aké faktory – fyzické a symbolické‚ individuálne a kolektívne‚ vonkajšie či vnútorné – zohrávajú v tomto procese rolu. Chce poukázať na skutočnosť‚ že vnímanie miesta jeho používateľmi‚ artikulované prostredníctvom zdanlivo nepatrných symbolov‚ môže prerásť z vnútorne angažovaného prístupu do zhmotnenej podoby verejného konania.

Publikácia je interpretáciou individuálnej skúsenosti konkrétneho miesta – trhoviska – tvoriaceho neoficiálnu súčasť každodenného života jednej mestskej štvrte. Súčasťou publikácie sú fotografie dokumentárnym spôsobom zaznamenávajúce trhovisko a štvrť‚ v ktorej je lokalizované.

 

Koncept & texty / Zuzana Ivašková
Fotografie / Eva Benková
Dizajn & layout / Ester Nemcová
Náklad / 300 ks‚ prvé vydanie
Vydalo / občianske združenie LOCAL ACT

Viac informácií o publikácii na stránke www.trhoviskozilinska.sk.

Publikácia v predaji od septembra! V prípade záujmu píšte na localact.sk@gmail.com.

© LOCAL ACT 2017

 foto publikácie: Ester Nemcová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s