VÝZVA

Výzva občianskej verejnosti

Je všeobecne známe, že obľúbené trhovisko na Žilinskej ulici sa nachádza na súkromnom pozemku a v súčasnosti je na tento priestor vydané platné územné rozhodnutie o budúcej stavbe. Ohrozenie existencie trhoviska je teda znova veľmi aktuálne.

Z nášho pohľadu trhovisko na Žilinskej neplní iba funkciu predaja a nákupu čerstvej zeleniny, ovocia či iných potravín. Za roky svojej existencie sa nepochybne stalo centrálnou zónou našej štvrte, nenahraditeľným priestorom stretnutí a sociálnych kontaktov, fungujúcim verejným priestorom spájajúcim ľudí.

Petíciu za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave ku dnešnému dňu podpísalo, či v papierovej alebo elektronickej forme, vyše štyritisícpäťsto signatárov. Ľudí, ktorí majú obavy o ďalší osud tohto obľúbeného miesta a ktorí sa nechcú prizerať jeho postupnému chátraniu v dôsledku nejasnej budúcnosti.

Význam trhoviska pre plnohodnotný život našej štvrte, potvrdený i petíciou, je taký veľký, že si nepripúšťame možnosť, že by sme oň mali prísť. Jeho existencia totiž umožňuje obyvateľom našej štvrte i jej návštevníkom zažívať pocit autenticky vitálneho, sociálnou rozmanitosťou a interakciami naplneného priestoru.

Trhovisko má na tomto mieste dlhú tradíciu. Počas rokov jeho fungovania sa vytvorili pevné, dokonca medzigeneračné väzby medzi predávajúcimi a kupujúcimi, no zároveň je to vzťah veľmi krehký. Aj skúsenosti z minulosti ukazujú, že trhovisko nemožno ľubovoľne sťahovať, rušiť a zakladať. Preto sa angažujeme za jeho zachovanie na súčasnom mieste či v blízkom okolí. Nazdávame sa, že dlhodobo pretrvávajúci stav ohrozenia, provizória či dočasnosti je pre všetkých – obyvateľov, návštevníkov aj predajcov – neúnosný.

Občianske iniciatívy aj individuálne snahy smerujúce k záchrane tohto jedinečného miesta trvajú už roky, a to od chvíle, kedy sa o jeho zániku začalo prvý raz hovoriť. Nepripustíme, aby tieto snahy utíchli, a preto budeme v širokej občianskej kooperácii pokračovať v zdôrazňovaní významu trhoviska pre ľudí veľmi konkrétnymi aktivitami.

Pre jeho záchranu a pre zabezpečenie dlhodobejšej perspektívy, potrebnej pre jeho riadne a kultúrne fungovanie je však nutné angažovanie sa nielen občanov, ale aj samosprávy. Preto naša spoločná iniciatíva oslovila starostku mestskej časti Bratislava – Staré mesto prostredníctvom písomnej výzvy, v ktorej jej ponúka nielen návrhy konkrétnych riešení smerujúcich k udržaniu trhoviska na pôvodnom mieste, resp. v najbližšom okolí, ale i blízku spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa.

AKTUALIZÁCIA: v roku 2015 sme sa obrátili s rovnakou výzvou aj na nového starostu MČ, pána Radoslava Števčíka.

Vážení občania, ak máte nápad ako sa zapojiť, ako posilniť snahy o zachovanie trhoviska, prosíme, kontaktujte nás! Nedovoľme, aby pretrvávajúca neistota spôsobila jeho postupný nezvratný zánik a nájdime riešenie!

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

7.5.2014 v Bratislave

čo môžem urobiť? napríklad  PODPÍSAŤ PETÍCIU

 

PLNÉ ZNENIE:

Iniciativa za zachovanie trhoviska na Zilinskej ulici_VYZVA

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s