pripravujeme

Pripravované aktivity o/na trhovisku:

“Trhovisko na Žilinskej ulici v Bratislave – skúsenosť miesta” publikácia

Koncept a texty: Zuzana Ivašková / Fotky: Eva Benková / Vizuál: Ester Nemcová
Realizuje: Local Act ©
Podpora: Fond na podporu umenia, Ars Bratislavensis, obyvatelia štvrte cez portál Ľudiaľuďom.sk

Projekt “Trhovisko na Žilinskej ulici v Bratislave – skúsenosť miesta” je výskumom každodennosti, prepájajúcim spoločenské ako aj humanitné disciplíny: humánnu geografiu, antropológiu, sociológiu, umeleckú fotografiu a vizuálnu komunikáciu. Cieľom projektu je rozkryť históriu súčasnosti trhoviska na Žilinskej, priblížením jeho utvárania, vnímania a vyjednávania. Má ambíciu slúžiť ako zaznamenanie lokálnej kultúrnej pamäte v podobe medziodborovej publikácie reflektujúcej skúsenosť miesta.

Rok 2016: koncept, zber údajov, vytváranie fotografického záznamu, field recording, ilustrácie, sfinalizovanie rukopisu a príprava vizuálneho konceptu
Rok 2017: tlač publikácie, distribúcia do predaja.

PUBLIKÁCIA UŽ V PREDAJI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s