Vychádza publikácia o trhovisku

TRHOVISKO NA ŽILINSKEJ ULICI – SKÚSENOSŤ MIESTA Publikácia vychádza ako súčasť dlhodobo realizovaného procesu iniciatívy LOCAL ACT s názvom Dizajn každodennosti‚…

Stavba namiesto trhu?

Časopis Trend zverejnil článok o pripravovanej výstavbe polyfunkčného domu na mieste Trhoviska na Žilinskej. Ide o informáciu v súvislosti so zmenou…

ZMENA zámeru – revitalizačný happening

Vážení podporovatelia, v auguste minulého roku sa nám podarilo vďaka vašej podpore zrealizovať zbierku na revitalizáciu priečelia Trhoviska Žilinská. Iniciatíva za…

Dizajn každodennosti – diskusia

V sobotu, 21.9.2013 o 10:00 h. sa uskutočnila diskusia na trhovisku Žilinská (Drevená dedina). Cieľom diskusie bolo zaznamenanie oral history viažucej sa k príbehu…