o nás

S1090113

Bolo to v septembri 2013, kedy na diskusii o význame trhoviska na Žilinskej ulici pre jeho užívateľov, organizovanej združením Local Act zaznelo: “Tak sa poďme spojiť, urobme niečo pre to, aby ostalo trhovisko zachované, či už na pôvodnom mieste, alebo v jeho blízkosti.” Individuálne občianske snahy a iniciatívy fungujú od chvíle, kedy sa o zániku trhoviska začalo hovoriť, čo je pekných pár rokov. Dôležité je, aby tieto snahy neutíchli, aby sme spoločne pokračovali v artikulácii významu trhoviska pre štvrť. Tak sme tu – spojili sme sa a budeme radi, keď sa k nám pridáte s ďalšími nápadmi a návrhmi k zachovaniu trhoviska. Nenechajme si zobrať ďalšie príjemné miesto a nedovoľme, aby stále prítomná neistota spôsobila jeho postupný zánik. Nadviažme na všetko to, čo už bolo pre jeho záchranu vykonané.

Zdôrazňujeme, že ide o občiansku iniciatívu. Trhovisko na Žilinskej ulici sa nachádza na súkromnom pozemku a je spravované súkromnou spoločnosťou. Členovia iniciatívy na jeho prevádzku nemajú žiaden dosah. 

Iniciatíva za zachovanie trhoviska

 

Iniciatívu tvoria:

Zuzana Ivašková, humánna geografka a Bohdan Smieška, nezávislý konzultant, realizujú ako Local Act projekt Dizajn každodennosti, ktorým chcú prispieť k identifikácii sa nás, uživateľov a obyvateľov, s miestami našej každodennosti, akým je aj trhovisko. Zuzana zastupuje iniciatívu v komunikácii so samosprávou.

Soňa Párnická, občianska aktivistka, Iniciatíva Bratislava otvorene, miestna poslankyňa, zastupuje už od roku 2010 petičný výbor za zachovanie trhoviska. Je spoluorganizátorkou viacerých diskusií, ktoré prebehli s prizvaním samosprávy. Práve na jej snahu iniciatíva v roku 2014 nadviazala. Soni, ďakujeme!

Damas Gruska, vysokoškolský pedagóg a aktivista a Anna Grusková, divadelná režisérka a dramatička, sa dlhodobo aktívne zaujímajú o jeho každodennosť. Damas sa ako občan dlhodobo vyjadruje k hroziacemu zániku trhoviska. Naozaj dlhodobo: Musí trhovisko na Žilinskej zaniknúť?. Anka stojí za krátkymi filmami – videami z trhoviska.

Jürgen Rendl, redaktor RTVS, urbánny aktivista, zachytáva sonosféru trhoviska v projekte Urbanflow.

Laura Kösziklová, pravidelne pomáha na trhovisku s predajom v “rodinnom” krytom stánku rodiny Kösziklovej, ktorá je už skoro štvrť storočie súčasťou trhoviska na Žilinskej ulici, pôsobí v Aliancii Fair-play.

 

K aktivitám iniciatívy tiež prispeli:

Dušan Martinčok, prekladateľ a Barbora Alexy, marketingová manažérka, iniciátori susedskej kooperácie Susedia na dvore sa zapájali do aktivít iniciatívy v roku 2014. Barbore ďakujeme za intenzívnu energiu pri rozbiehaní komunikácie aktivít na Fb trhoviska. Na facebookovú stránku, ktorú založila, Barbora uverejňovala ako fanúšička fotky z trhu a recepty, ktoré z jeho produktov pripravila. Dnes stránka slúži ako priamy komunikačný kanál pre zástupcov iniciatívy.

Sergej Kára, Peter Adam a Alexandra Reháčková, pravidelní návštevníci trhoviska, pôsobia v OZ Vagus a v štvrti realizujú projekt DOMEC, denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova.

Zdena Skokňová – obyvateľka štvrte, aktivistka, vedie Komunitné centrum generácií v budove YMCA a Klub Senior.

 

Máte nápad? Chcete sa zapojiť? KONTAKTUJTE NÁS!

Píšte: trhoviskozilinska@gmail.com

Volajte: Zuzana Ivašková, Local Act, 0908743705

Stránku vytvoril a spravuje

Bez názvu

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s