o trhovisku

IMGP0471

Trhovisko na Žilinskej ulici v Bratislave je vyše 50 rokov neoficiálnou súčasťou života štvrte. Pre miestnych je existencia trhoviska podmanivá nielen z dôvodu možnosti kúpiť si na obed zeleninu, ktorá bola ešte ráno v zemi, alebo sliepku, ktorá ešte počas predošlého dňa behala po dvore, ale aj z dôvodu produkcie skutočných sociálnych a obchodných vzťahov medzi ľuďmi v rovnakom čase na rovnakom mieste. Každodennosť potvrdzuje, že nahrádza v štvrti chýbajúce centrálne miesto. Trhovisko sa predovšetkým počas sezóny zaplní drobnými pestovateľmi a predajcami z okolia Bratislavy – zo Záhoria, z Bernolákova, Dunajskej Lužnej či Šamorína – ktorí ponúkajú plné pulty sezónnej zeleniny, ovocia, medu, ale i lesných húb či domácich kureniec, husí, kačiek, klobás („údených mrkiev“), slaniny.

Trhovisko je pre niekoho nenápadné, avšak významné pre utváranie miesta v tomto priestore – socializáciu ľudí, podporu miestnej ekonomiky, či posilnenie samotnej identity miesta. Práve tu sa vytvára spomínané citové puto medzi ľuďmi a miestom. Jeho význam spočíva v príležitosti zastaviť sa v mestskom prostredí, je verejným miestom na neutrálnej pôde, kde sa môžu ľudia stretávať a komunikovať, ktoré je prístupné každému a nekladie nároky. Dochádza v ňom k stretu mesta a vidieka, dynamiky so stabilitou a tradíciou, k získavaniu novej skúsenosti.

text a foto: Zuzana Ivašková, Local Act

 

FAKTY O TRHOVISKU

Podľa trhového poriadku sú prevádzkovými dňami pondelok až sobota v čase od šiestej ráno do šiestej večer. Ak chcete zažiť trhovú atmosféru treba prísť predovšetkým v sobotu kedy trhovisko žije naplno od skorého rána do druhej poobede. V sezóne je bohatá ponuka aj po iné dni – v štvrtok, či piatok. V nedeľu nájdete na trhovisku otvorené len stánky s kvetinami, v pondelok trhovisko oddychuje. Predajný čas je od skorého rána do približne štvrtej, kamenné prevádzky sú otvorené aj dlhšie.

Trhovisko na Žilinskej ulici sa nachádza na súkromnom pozemku (v rukách súkromníka je od roku 1992). Trhovisko bolo do konca roka 2016 spravované spoločnosťou SOUK, a.s., zastúpenou JUDr. Bohumilom Kristom, väčšinovým spolumajiteľom pozemkov pod trhoviskom. V roku 2017 uzavreli Technické služby Starého Mesta, podnik MČ Staré Mesto, nájomnú zmluvu s majiteľom pozamku a na dobu štyroch rokov sa budú starať o prevádzku trhoviska.

Prevádzka trhoviska sa riadi Trhovým poriadkom na základe Všeobecného záväzného nariadenia vydaného Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.

 

ATMOSFÉRA NA TRHOVISKU

Fotky z trhoviska:

Sledujte náš fotodenník z trhoviska (fotky sa prezerajú skrolovaním dole): http://trhoviskozilinska.tumblr.com

Zvuky trhoviska:

Sonosféru trhoviska na Žilinskej zaznamenáva dlhodobo Jürgen Rendl v projekte Urbanflow:   http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=zilinska   (kliknite na červené body na mape pre spustenie nahrávok)

 

POLOHA

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s