ZMENA zámeru – revitalizačný happening

Vážení podporovatelia,

v auguste minulého roku sa nám podarilo vďaka vašej podpore zrealizovať zbierku na revitalizáciu priečelia Trhoviska Žilinská. Iniciatíva za zachovanie trhoviska získala spolu 35 jednorázových darov v celkovej sume 540 eur prostredníctvom darcovského portálu ludialudom.sk.

Dnes, rok po zrealizovaní zbierky, revitalizácia priečelia stále neprebehla, o to viac si uvedomujeme veľkú zodpovednosť, ktorú ste do našich rúk podporou vložili. Radi by sme vás preto informovali o nových skutočnostiach a vývoji, ktorý viedol k nezrealizovaniu revitalizačného happeningu.

Koncom septembra (tlačová sprava z 26.9.2014) sme verejnosť informovali o novej skutočnosti – pláne výmeny prvého radu stánkov s kvetmi, ktorých súčasťou je aj priečelie do Žilinskej ulice, ktoré sme plánovali revitalizovať. Rozhodnutie investovať do výmeny stánkov, na ktorom sa spoločnými rokovaniami dohodli starostka mestskej časti Táňa Rosová s majiteľom pozemku a správcom trhoviska Bohumilom Kristom, bolo pre nás pozitívnym signálom vo vývoji zachovania trhoviska.

Okrem spomenutých zmien samospráva, podľa slov pani Rosovej, vyrokovala aj postupnú opravu ostatných predajných pultov, pričom Bohumil Krist prisľúbil konzultovať všetky zásahy s mestskou časťou. Rovnako nám potvrdil, že náš zámer kultivácie priečelia a okolia trhoviska z vyzbieraných finančných prostriedkov, môžeme po výmene stánkov, ktorá mala prebehnúť v priebehu zimných mesiacov, zrealizovať. Preto sme vás požiadali o porozumenie s presunom revitalizácie (resp. podľa novej situácie opätovne premysleného zásahu) na jar roku 2015.

Vzhľadom na to, že k vymene stánkov počas zimných ani jarných mesiacov nedošlo, ako aj vzhľadom na novú informáciu z mája 2015 o opätovnom podaní žiadosti investora o záväzné stanovisko MČ k plánovanej výstavbe, obrátili sme sa na novozvoleného starostu MČ Bratislava – Staré Mesto Radoslava Števčíka, ktorý zaradil snahu o zachovanie trhoviska medzi svoje priority.

Dozvedeli sme sa, že spoluvlastník pozemkov, Ľuboš Halák, konateľ spoločnosti Park-dom Žilinská s.r.o., požiadal mestskú časť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru výstavby polyfunkčného objektu na mieste trhoviska. Ako zástupcovia iniciatívy sme boli mestskou časťou prizvaní k stretnutiu s investorom, ktorý nám projekt predstavil a oboznámil nás so zámerom výstavby, ktorá by mala začať akonáhle získajú všetky potrebné stanoviská a podklady. V najbližšom období by malo prebehnúť verejné prerokovanie zámeru, je však už isté, že v horizonte jedného roka trhovisko ustúpi výstavbe.

Starosta Števčík spolu s vicestarostom Ľubomírom Boháčom otvorili a v spolupráci s investorom rozpracovali možnosť zachovania trhovej funkcie v novej výstavbe na prízemnom podlaží v podobe krytej celoročne prevádzkovanej tržnice. Napriek tomu, že túto snahu pána starostu vítame, rovnako ako vítame ochotu investora vstúpiť s MČ do jednania o riešení situácie, musíme zdôrazniť, že takéto riešenie nepovažujeme za optimálne. Jednalo by sa o nový príbeh v novom priestore, s novými nájomnými vzťahmi. Tento priestor by navyše musel svoju opodstatnenosť preukázať – neďaleko na Trnavskom mýte sa nachádza krytá celoročne prevádzkovaná Tržnica.

Opätovne sme preto v posledných týždnoch v jednaní s mestskou časťou zdôraznili naše úsilie, ktoré sa neupriamuje len na zachovanie miesta predaja a kúpy ovocia a zeleniny v tomto priestore, teda na hlavnú funkciu trhoviska, ale aj na sociálny kontext. Trhovisko je miestom stretnutí s vlastnou dynamikou. Počas rokov jeho fungovania sa vytvorili pevné, dokonca medzigeneračné väzby medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Je zároveň vitálnym verejným priestorom suplujúcim chýbajúce centrum štvrte.

Ak by trhovisko ustúpilo na niekoľko rokov plánovanej výstavbe, snaha o opätovné „nakopnutie“ a vytvorenie atmosféry v podobe krytej tržnice v novostavbe by nemusela fungovať. Sme presvedčení, že väzby by boli natoľko pretrhané, že by sa ich nepodarilo obnoviť. Aj z tohto dôvodu je pre nás dôležité hľadať riešenie v podobe zachovania kontinuity presunom trhoviska do bezprostredneho okolia, tak aby neutrpeli trhovníci ani zvykové pole obyvateľov štvrte a návštevníkov trhoviska.

Dobrou správou je, že sme v tejto myšlienke získali podporu starostu a spoločne hľadáme také riešenie, ktoré by kontinuitu zachovalo.

Kým však trhovisko funguje na svojom súčasnom mieste s vyše 40 ročnou históriou, chceli by sme zaznamenať jeho príbeh a atmosféru. V spolupráci Iniciatívy za zachovanie trhoviska s občianskými združeniami Local Act a Iniciatívou za zachovanie životného prostredia v Starom Meste rozbiehame projekt natočenia dokumentu o thovisku Žilinská. V spolupráci s uznávanou filmárkou, dokumentaristkou a členkou našej Iniciatívy Ankou Gruskovou (Rabínka, Návrat do horiaceho domu) sme začali zbierať materiál – výpovede návštevníkov a predajcov na trhu.

Radi by sme financie, ktoré sme zozbierali na revitalizáciu priečelia použili na túto myšlienku. Darcovia sa tak stanú symbolicky spolutvorcami filmu, ktorý by mal vzniknúť v priebehu budúceho roka. Na príbeh miesta, ktoré by nemalo ostať pre budúce generácie zabudnuté, sa nám podarilo získať aj malý grant.

Vaša dôvera je pre nás prvoradá. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať na našej webstránke.

Ďakujeme!

 

Za Iniciatívu za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave:

Zuzana Ivašková, humánna geografka a kultúrna koordinátorka, združenie Local Act,

Bohdan Smieška, konzultant, facilitátor, občiansky aktivista, PDCS, Local Act,

Soňa Párnická, občianska aktivistka, Iniciatíva Bratislava otvorene.

Damas Gruska, vysokoškolský pedagóg a aktivista,

Anna Grusková, divadelná a filmová režisérka a dramatička,

Jürgen Rendl, redaktor RTVS, urbánny aktivista, Urbanflow,

Dušan Martinčok, prekladateľ, Susedia na dvore

Barbora Alexy, marketingová manažérka.

 

KONTAKT

Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

http: //trhoviskozilinska.wordpress.com

www.facebook.com/TrhoviskoZilinska

trhoviskozilinska@gmail.com

 

 

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí na revitalizáciu prispeli, menovite: Dominika Belanská (NA STRECHE), Elena Teplanová, Tomáš Molnár, Ladislav Oravec, Juliana Müllerová, Andrea Kellenbergerova, Lucia Zlochova, Michal Králik, Filip Prikler (Performa Architects), Mirka Bajanikova, Olja Triaska Stefanovic s rodinou, Ivica Vodová, Lubomir Stacho, seeman, Miloš Auder, Juraj Jakubec, Štefan Olejník, Katarina Holubova, Zora Roth, Michal Štassel, Jana Micekova, Zuzana Ivašková, Mazo Mazur, Anna Grusková, Dušan Martinčok, Zuzana Behríková, Michal Huštaty a Roland Kyska a sedem anonymných darcov.

Veľké vďaka patrí aj pani Soni Párnickej, členke našej iniciatívy, ktorá na revitalizačné aktivity prispela prostredníctvom združenia Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom meste sumou 200 eur.

Tiež chceme poďakovať iniciatívam, ktoré nám pomohli šíriť prostredníctvom sociálnych sietí informáciu o možnosti podpory, predovšetkým Susedom na dvore (vďaka Dušan a Michal), NA STRECHE, Klub Senior a ďalší. A tiež Rolandovi Kyskovi za dôveru a overenie výzvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s